Upravljanje i kotrola udaljenog rutera pomocu SMS-a

 

CILJ rada, sto ste vec mogli da procitate je omogucavanje upravljanja i kontrole udaljenog rutera pomocu sadrzaja SMS poruke.

Na samom pocetku bilo je potrebno resiti problem, na koji to nacin administrator koristeci BILO koji mobilni telefon moze ostvariti komunikaciju i upravljanje ruterom koji se nalazi na udaljenoj lokaciji. U ovom slucaju mobilni telefon koji koristi administrator je zamena za konzolu na racunaru kojom se pristupa ruteru.

*Jedan od resenja je koristeci SMS Gateway.

Untitled-1

Ovde vidimo implementaciju SMS Gateway-a unutar samog sistema. Sa leve strane imamo mobilni telefon koji koristi administrator za unos komandi koje se prosledjuju udaljenom ruteru, dok sa druge imamo mobilni telefon koji je fiksno data kablom prikljucen na racunar na kome je instaliran SMS Gateway. Prilikom pristizanja poruke na ovaj telefon, SMS GAteway se “trigeruje”, tacnije pokrecu se odredjeni servisi na njemu i preuzima kompletan sadrzaj SMS-a sa prikljucenog mobilnog telefona i ujedno brise poruku sa njega. Ovim je izbegnut problme nagomilavanja poruka na telefon i eventualno blokada narednih poruka.

*SMS Gateway-i najčešće predstavljaju desktop aplikacije koji treba da omoguće korisničkim aplikacijama primanje tj. slanje SMS poruka sa ili na mobilni uređaj. U ovom slucaju ovaj softver se koristi kao interfejs nekog višeg programskog jezika, baze podataka i krajnjeg korisnika putem SMS-a.

Untitled-2

Blok sema aplikacije. Poruke koje stignu, kroz SMS Gateway bivaju prosledjene prethodno definisanoj index.php stranici, kroz koju se i rezlizuje sve. U bazi podataka se cuvaju svi podaci koje nam donosi SMS, broj telefona sa kojeg je poslata komanda, broj telefona na koji je poslata poruka, sama komanda, vreme pristizanja poruke i username i password koji je koriscen prilikom autporizacije u sistem. I na kraju vidimo ruter na udaljenoj lokaciji kome se pristupa.

Prva faza testiranje usmerena je na proveri autorizacije administratora i generisanju gresaka u slucaju da je odredjeni deo u poruci pogresan. Na slici a) prikazana je greska u slucaju da administrator pogresi svoj username ili password i od sistema dobija odgovarajuci odgovor na tu gresku. Na slici b) autorizacija je upesno izvrsena ali korisnik je uneo pogresnu upravljacku komandu ili komandu koja se ne nalazi u bazi podataka, od sistema takodje dobija odgovor o gresci i upucuje ga ka info stranici.

*Ovo su neki od tipova gresaka, ali sam sistem je radjen tako da predupredi sve moguce greske koje mogu da nastanu.

Pored ovoga, realizirali smo dodatne potrebe administratora koji su nam rekli da bi i ova   dodatna funkcionalnost bila pozeljna. Vezne komande koje se upucuju ruteru imaju dugu singtaksu, koja je poznata, ali i pojedine delove koji su promenljivi zavisno od konkretne situacije. Na primer u komandi ip add set add=192.168.50.1/24 int=v-l, IP adresa 192.168.50.1/24 je jedino promenljiva i nije prikladno da nam se u bazi pamti veliki broj kombinacija iste komande samo zbog moguce promene IP adrese. Iz tog razloga nepromenljivi delovi komande snimaju se kao skracenice, dok promenljive delove unosi administrator.

Na primer, ako se deo komande ip add set add= memoriše pod imenom s1, a drugi deo int=v-l pod imenom s2, administartor može uneti komandu u formatu s1 $192.168.50.1/24$ s2. Oznake $  sistemu ukazuju da se između njih nalazi uneta promenljiva, a van njih skraćenice iz baze podataka.

Aplikacija je radjena iskljucivo za prikaz sadrzaja preko mobilnog telefona. Ali takodje je i realizovana stranica sa grafickim prikazom kojoj administrator pristupa preko racunara i sluzi za unos proizvoljnog broja novih komandi i definasanju njenih skracenica.

U radu je predstavljeno jedno rešenje za upravljanje i kontrolu udaljenog rutera pomoću SMS-a. Prikazano rešenje je moguće primeniti u svim uslovima kada administrator mreže ima mogućnost slanja tj. primanja SMS-a. Demonstrirana je prednost u slučaju kada ne postoji tehnička mogućnost da se izvrši komunikacija posredstvom Interneta.

*Dalji rad biće usmeren na uvođenju automatizacije u smislu automatske detekcije pojedinih promena i automatko preduzimanje pojedinih aktivnosti uz obaveštavanje administrator.

  • You may use these HTML tags: <a> <abbr> <acronym> <b> <blockquote> <cite> <code> <del> <em> <i> <q> <strike> <strong>

  • Comment Feed for this Post
Go to Top